Legislatie

Conform REGULAMENTULUI (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI din 20 martie 2006 privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale produselor agricole si alimentare se prevede o abordare comunitara privind denumirile de origine si indicatiile geografice in toate statele membre.


Definirea denumirilor si diferenta dintre denumirile DOP/IGP:


ORDIN nr. 219 din 21.03.2007 pentru aprobarea Regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica.

HOTARARE nr. 828 din 25 iulie 2007 privind Infiintarea Sistemului de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare

Cautare