Sprijin comunitar pentru viticultura aradeana

Prin Ordinul 949/13.09.2013 a fost aprobata continuarea programului de restructurare si reconversie a plantatiilor viticole derulate cu sprijin comunitar pentru campania 2013-2014.

Programele din cadrul restructurarii/reconversiei plantatiilor viticole se aplica numai pentru strugurii de vin din soiuri cu denumire de origine controlata si indicatie geografica si se refera la:

 • Reconversia prin plantarea pe acelasi amplasament ori pe alt amplasament echivalent cu soiuri de struguri pentru vin eligibili;

 • Reamplasarea parcelelor situate in conditii nefavorabile pe alte amplasamente;

 • Modernizarea formei de conducere, a sistemului pentru sustinere si palisaj prin:

 • Proiectare, instalare/inlocuire sistem de sustinere si palisaj;

 • Modernizarea formei de conducere de la forma joasa la forma de cultura semiinalta si inalta;

 • Modernizarea sistemului de sustinere prin inlocuirea sarmelor dintre care minim doua duble.

De acest sprijin pot beneficia detinatorii de suprafete viticole, personae fizice si juridice in baza unui plan individual care se depune la Directia pentru Agricultura Arad in perioada 01.10.2013 - 01.12.2013 si trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:

 • Suprafata minima a planului sa fie de 0,5 ha;

 • Suprafata minima a parcelei viticole inainte si dupa restructurae/reconversie sa fie de minim 0,10 ha;

 • Soiurile sa fie pentru struguri de vin mentionate in anexa 2 din Ordinul 247/2008, modificat si actualizat;

 • Materialul saditor sa fie din categoria biologica standard sau certificate;

 • Este interzisa utilizarea de materiale recuperate;

 • Suprafata maxima a planului individual pentru personae fizice este de 5 ha/plan si campanie viticola iar pentru personae inregistrate cu cod fiscal sau juridice este de maxim 150 ha/plan individual si campanile viticola.

Pentru aprobarea sprijinului financiar, fiecare solicitant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • Pana la data de 15.12.2013 trebuie sa depuna la APIA CJ Arad urmatoarele documente:

 • Cerere tip pentru solicitarea sprijinului financiar;

 • Copie document de inregistrare fiscala, dupa caz;

 • Copie certificate inregistrare registrul comertului, dupa caz;

 • Copie statut si eventualele acte aditionale, dupa caz;

 • Copie BI/CI pentru personae fizice;

 • Planul individual aprobat de Directia pentru Agricultura Arad.

 • Constituirea unei garantii de buna executie in cuantum de 500 euro/ha sub forma de depozit in numerar sau scrisoare de garantie bancara.

Valoarea sprijinului care se acorda sub forma de sume forfetare este cuprinsa intre 12995 si 16078 euro/ha pentru reconversia/restructurarea parcelelor si intre 1767 si 4988 euro/ha pentru modernizarea plantatiilor viticole.

Informatii suplimentare se pot obtine la APIA CJ Arad, telefon 0257250340 si de la Directia pentru Agricultura Arad, telefon 0257254221.

 


Cautare