Implicarea voluntara ca membri ai comunitatii

Ne implicam comunitar in localitatile urbane sau rurale pentru promovarea încrederii, colaborarii și comunicarii.

Această abordare respectă dreptul nostru ca cetateni de a fi informați, implicați și împuterniciți. Implicarea ne oferă posibilitatea de a lucra și de a comunica obiectivele și viziunea noastre pentru viitor. Prin implicare ne stabilim o viziune comună și un scop comun. Acest lucru ne încurajează să acționam împreună pentru a ne atinge obiectivele comune. Prin o comunicare eficientă și un angajament puternic al tuturor putem depăși limitările date de resurse, permițându-ne să devinm mai concentrati, eficienti și rezistenti. Prin implicare ne putem adapta pentru a ne potrivi diferitelor contexte și strategii, prin o mai buna informare, consultare si colaborare. Prin imputernicire si încurajare vom fi un număr mai mare de participanți pentru derulearea acțiunilor. Schimbul continuu de informații și întâlnirile periodice ne ajuta sa fim pe deplin implicați în proces și sa simtim că suntem proprietarii acțiunilor noastre comunitare. 

Inclusivitatea în zonele rurale înseamnă sa le asigurarm persoanelor cu probleme de acces, posibilitatea de a-și exprima opiniile. De exemplu, sa purtam conversații telefonice individuale cu oameni care locuiesc în zone foarte îndepărtate, pentru a ne asigura că toți membrii comunității au putut participa și contribui. Implicarea temeinică în comunitate este importantă pentru ane crea un plan comunitar semnificativ, care motivează și atrage participarea locuitorilor. Pentru a maximiza nivelurile de participare la reuniuni, materialele de comunicare care le utilizam sa fie clare, iar planul propus sa nu afecteze diferiți indivizi și categorii sociale. Locuitorii locali ii putem contactai și informa cu privire la activitatea în desfășurare prin: pliante informative distribuite tuturor gospodăriilor; schimbul continuu de informații lunar, ținând rezidenții la curent cu procesul în derulare; activități de sensibilizare pentru a asigura incluziunea tuturor rezidenților care doresc să participe. identificarea locuitorilor locali care sunt dispuși să se ofere voluntari în implementarea planulu; includerea tinerilor locali în crearea unor videoclipuri informaționale, etc.

Procesele creative sunt importante deoarece le putem utiliza pentru a ajunge la grupuri într-o manieră mai puțin formală, provocând idei și conversații care s-ar putea să nu aibă loc într-un cadru mai formal. Le putem folosi pentru a atrage oamenii de toate vârstele in a se implica în rezolvarea nevoilor comunității, prin: intâlniri publice; artă și creativitate (fotografie, video, cântece, poezie, artă); standuri stradale; harta comunității; workshop-uri grupuri; implicare online. Exemple de metode pe care le putem utilizate pentru ai aduce pe oamenii împreună sunt contactele personale, prin e-mail, prin organizarea de intalniri locale, prin buletine informative sau schimburile de experienta. Contactele personale (întâlniri față în față, discuții telefonice) cu persoane cheie, s-a dovedit a fi cea mai importantă metodă de a ne implica comunitar.


Cautare