Orasele verzi

Acordul privind orașele verzi este o mișcare a orașelor europene care se angajează să ocrotească mediul înconjurător.

Prin semnarea Acordului privind orașele verzi, conducătorii orașelor convin să ia măsuri suplimentare pentru ca orașele lor să devină locuri mai verzi, mai curate și mai sănătoase. Starea mediului dintr-un oraș îi afectează pe toți cei care trăiesc acolo sau vizitează orașul. Astăzi, orașele din întreaga Uniune Europeană se confruntă cu o mulțime de provocări de mediu care aduc riscuri pentru sănătatea și bunăstarea cetățenilor lor. În multe orașe, poluarea aerului depășește în continuare standardele UE. Râurile, lacurile și apele de coastă rămân supuse unei presiuni semnificative. Poluarea sonoră este în creștere. Expansiunea urbană afectează disponibilitatea spațiilor verzi, iar generarea de deșeuri are un impact major asupra mediului local.

Aerul și apa curate, nivelurile reduse de zgomot și accesul la natură sunt esențiale pentru bunăstarea noastră fizică și mentală. Economia circulară va ajuta orașele să devină mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor prin transformarea deșeurilor în resurse. Luând măsuri ambițioase în aceste domenii, administrațiile locale vor face ca orașele lor să fie mai sustenabile și mai atractive pentru locuitori. Acordul privind orașele verzi va întări, de asemenea, coerența cu alte inițiative ale UE care vizează orașele și va sprijini punerea în aplicare a Pactului verde european și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.

Alăturându-se Acordului, primarii oraselor convin să ia măsuri suplimentare pentru atingerea următoarelor obiective până în 2030: o îmbunătățire semnificativă a calității aerului în orașe; progrese importante în îmbunătățirea calității corpurilor de apă și în utilizarea eficientă a apei.; progrese considerabile în conservarea și îmbunătățirea biodiversității urbane, inclusiv prin creșterea suprafețelor și calității spațiilor verzi din orașe; progrese în direcția economiei circulare prin asigurarea unei îmbunătățiri semnificative a gestionării deșeurilor municipale generate de gospodării; reducerea semnificativă a poluării sonore, apropiinduse de nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății.

Orice oraș din Uniunea Europeană se poate alătura Acordului. Astfel dobândiți vizibilitate la nivel european, contribuiți la conturarea politicii UE în domeniul mediului va sporiți transparența, responsabilitatea și credibilitatea în fața comunității locale si obțineți acces la informații privind oportunitățile de finanțare ale UE. Primarul, sau un reprezentant echivalent al consiliului local, semnează Acordul privind orașele verzi, după adoptarea unei hotărâri oficiale de către consiliu. În decurs de doi ani, orașul își stabilește ținte ambițioase în cele cinci domenii ale Acordului privind orașele verzi și determină nivelurile de referință reprezentând punctul de plecare în fiecare domeniu. Iar in final, orașul planifică și implementează politici și programe de o manieră integrată pentru atingerea țintelor sale până în 2030.

Copenhaga, Amsterdam, Stockholm, Vancouver, Berlin, cele mai verzi 5 orase din lume se straduiesc sa raspunda schimbarilor climatice, oferind resurse, parteneriate si o platforma pentru a reduce impactul asupra mediului. Printre masurile luate de catre acestea, aminti: reducerea emisiilor de carbon cu o treime; crearea de mii de spatii verzi si sute de piste de biciclete in orase si in jurul lor; crearea de stimulente pentru reciclare (0,25 euro/pet reciclat); crearea conditiilor pentru a face din transportul public unul primordial; reducerea consumului de apa/cap locuitor; asigurarea intrarii in centrul orasului doar a vehicolelor ce indeplinesc standarde de emisii; realizarea de tururi interactive verzi si informarea cetatenilor despre conservarea biodiversitatii; reciclarea apei vii, pentru udatul gradinilor de pe acoperisul blocurilor; asigurarea conditiilor pentru a devenit cele mai curate orase din lume; utilizarea in principal a resurselor regenerabile de energie hidroelectrice, eoliene si solare; cresterea eficientei energetice prin modernizarea cladirilor vechi; oferirea de sedii pentru fundatiii si societati ecologice renumite pe plan global; adoptarea pentru orase a Planului de mediu si Planului de actiune impotriva climei; folosirea vehicolelor electrice pentru reducerea emisiilor nedorite, iar trenurile, autobuzele, metrurile, vor circula cu energie regenerabila; realizarea a unui spatiu de minim 0,5 ha la cel mult 300 de metri de locuinta, pentru fiecare locuitor; realizarea unei acoperiri arboricole de 50% pana in anul 2050.


Cautare