Ferma de carbon

Fermele mici și mari din Europa și Africa beneficiază în mod activ de programul de credit de carbon al companiei eAgronom și de măsurile de îmbunătățire a sănătății solului.

eAgronom, o compania de tehnologie a climei axată pe agricultură, ajută fermierii să adopte practici durabile pentru sănătatea fermelor lor și a planetei si include 1,5 milioane de hectare de teren agricol în programele de management al fermelor și de compensare a emisiilor de carbon. Această realizare urmează unui efort concentrat de integrare în Spania, Polonia și Țările Baltice în Europa și în Kenya și Rwanda în Africa. Acești fermieri sunt colaboratori activi în testele pe teren care îmbunătățesc activitatea eAgronom de a dezvolta și implementa practici ecologice care sporesc simultan profiturile. Programul este conceput pentru a oferi fermierilor parteneri transparență maximă, ajutându-i în același timp să capteze carbonul în sol. Până în prezent, fermele partenere ale eAgronom au stocat 400.000 tCO2 pe an, ceea ce este aproximativ echivalent cu emisiile anuale de carbon a 85.000 de oameni.

Sectorul terenurilor este cheia pentru a ajunge la o economie neutră din punct de vedere climatic, deoarece poate capta CO2 din atmosferă. Cu toate acestea, pentru a încuraja sectoarele agriculturii și silviculturii să realizeze acțiunile în domeniul schimbărilor climatice și să contribuie la Pactul verde european, este necesar să se creeze stimulente directe pentru adoptarea de practici ecologice, deoarece în prezent nu există un instrument de politică specific care să stimuleze în mod semnificativ creșterea și protecția rezervoarelor de carbon pentru administratorii terenurilor. Din acest motiv, în decembrie 2021, Comisia Europeana a adoptat Comunicarea privind ciclurile durabile ale carbonului. Comunicarea stabilește acțiuni pe termen scurt și mediu care urmăresc să abordeze provocările actuale ale agriculturii carbonului, pentru a extinde acest model de afaceri ecologic, care recompensează administratorii de terenuri pentru adoptarea unor practici care conduc la captarea carbonului, combinate cu beneficii puternice asupra biodiversității. Acestea includ: promovarea practicilor de cultivare a carbonului în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) și al altor programe ale UE, cum ar fi LIFE și Orizont Europa.

Exemple de practici eficiente de cultivare a carbonului includ: impăduriri și reîmpăduriri care respectă principiile ecologice favorabile biodiversității și gestionarea durabilă a pădurilor îmbunătățită, inclusiv practicile favorabile biodiversității și adaptarea pădurilor la schimbările climatice; agrosilvicultură și alte forme de agricultură mixtă care combină vegetația lemnoasă (arbori sau arbuști) cu sisteme de producție a culturilor și/sau animalelor pe același teren; utilizarea culturilor captatoare, a culturilor de acoperire, conservarea solului și creșterea caracteristicilor peisajului: protejarea solurilor, reducerea pierderilor de sol prin eroziune și creșterea carbonului organic din sol pe terenurile arabile degradate; conversia direcționată a terenurilor de cultură în pânză sau a zonelor scoase din circuitul agricol în pajiști permanente; restaurarea turbăriilor și a zonelor umede care reduce oxidarea stocului de carbon existent și crește potențialul de sechestrare a carbonului.


Cautare