Finantare 100% nerambursabila in 2021

Se asigura finatare 100% nerambursabila in proiecte rurale nonagricole in servicii, agroturism, etc.

Investitiile prin PNDR “Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” se pot realizare prin finantare 100% nerambursabila, cu urmatoarele sume: 50.000 euro (servicii); 70.000 euro (productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism). Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasură sunt: fermieri sau membri unei gospodarii agricole care isi diversifică activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spaţiul rural (autorizati cu statut minim de PFA); micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatial rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin; micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Domenii de diversificare eligibile sunt: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, productie de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.; activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.); activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica); servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc).

MAI MULT >>

 


Cautare