Model de statut pentru grupurile de producatori DOP, IGP, STG


Statutul asociatiei profesionale “PITA DE PECICA”

 

TITLUL I - DENUMIREA - SEDIUL - DURATA - SCOP - FUNCTIE – OBIECTIVE

 

Articolul 1

DENUMIRE

"Asociatia profesionala “Pita de Pecica” este o asociatie formata in temeiul art.......... din Legea........

 

Articolul 2

SEDIUL CENTRAL

Asociatia isi are sediul central in Orasul Pecica, stra...., Nr.......

 

Articolul 3

DURATA

Durata Asociatiei este fixa pana in 2040.

La scadenta, durata asociatiei poate fi prelungita de catre Adunarea Generala Extraordinara a delegatiilor.

 

Articolul 4

SCOP

Asociatia este nonprofit, iar orice profit realizat, urmeaza sa fie reinvestit in conformitate cu articolul …....

Scopul asociatiei este in conformitate cu normele nationale si comunitare:

a) protectia denumiri de origine a “Pitei de Pecica", chiar si cu traduceri in limbile straine, din punct de vedere geografic, in conformitate cu articolul 13 din Regulamentul CEE 2081/92;

b) supravegherea productiei si comercializarii "Pitei de Pecica", in colaborare cu reprezentatul de inspectie a Ministerului Agriculturii;

c) consolidarea produsului traditional "Pita de Pecica;

d) promovarea, difuzarea si cunoastere denumirii de origine protejata si a marcilor care ii sunt rezervate;

e) promoveaza consumul de "Pita de Pecica” in Romania si in strainatate, precum si dezvoltarea si sustinerea fiecarei initiative, inclusiv comerciala, concepute pentru a sporii si creste imaginea si reputatia acestui produsului.

 

Articolul 5

FUNCTII

Asociatia trebuie sa indeplineasca toate functiile necesare si adecvate pentru ingrijirea intereselor generale ale "Pitei de Pecica DOP", si, in special:

a)defineste politica de productie a produsului traditional "Pita de Pecica", pregateste caietul de sarcini si reglementarile conexe, promoveaza modificari care urmeaza sa fie supus spre aprobare organismelor de inspectie si control;

b)este titular al marcilor "Pita de Pecica DOP” si a marcilor garantate prin lege si acordarea acestora in uz celor care au dreptul in conformitate cu Statutul CEE 2081 si cu alte dispozitii de drept;

c)exercita si promoveaza orice actiune inaintata catre orice organism sau orice instanta, national sau internationala, pentru protectia si conservarea “Pitei de Pecica”, in calitate de aparator al intereselor comune ale producatorilor asociatiei “ Pitei de Pecica”;

d)inainteaza si promoveaza orice act catre orice organ, şi judecator, atat la nivel national cat şi international pentru protectia si conservarea marci “Pita de Pecica” in calitate de unic proprietar si depozitar;

e)asigura aplicare exclusiva al logo-ul "Pita de Pecica DOP” de catre membrii asociatiei si care sunt incluse in planul de monitorizare aprobat de organism;

f)pune in aplicare masurile de anulare a marcilor de origine, in conformitate cu Regulamentul de marcare incluse in produs;

g)prevede retragerea marcilor de origine sau aplicarea masurilor punitive pentru nerespectarea caietului de sarcini;

h)efectueaza actiuni pentru supravegherea si protectia "Pitei de Pecica DOP", in fiecare etapa din lantul de: productia de materii prime, de prelucrare, ambalare si comercializare a “Pitei de Pecica”, precum si orice modificari si completari ulterioare;

i)asigura ca produsele similare, chiar si cu indicatii false de origine, specii, natura si calitati specifice ale produsului, nu sunt confundate de catre consumatorii sau nu aduc prejudicii “Pitei de Pecica DOP”;

j)verifica corespondenta dintre cantitatea de produs protejata sub control autorizat, precum si cele introduse pe piata;

k)indeplineste toate sarcinile si activitatile care pot fi atribuite in regiune, de stat si Comunitatea Europeana;

l)promoveaza acordurile agro-alimentare in conformitate cu articolul.....

 

Articolul 6

OBIECTIVE

In indeplinirea mandatului, asociatia prevede, printre altele:

a)propune si pune in aplicare, in limitele competentelor sale, toate initiativele care vizeaza perfectionarea si imbunatatirea calitatiilor tehnice si reducerea costurilor produsului traditional "Pita de Peciaca”, pentru a pastra caracteristicile tipice si caracteristicile unice;

b)asista membrii Asociatiei, oferindu-le recomandarile corespunzatoare, astfel incat painea pe care o produce sa ajunga la cea mai buna calitate a "Pitei de Pecica”;

c)promoveaza si pune in aplicare toate initiativele care vizeaza imbunatatirea fiecarei etape de productie, furnizeaza, prin cooperare, servicii tehnice;

d)promoveaza formarea profesionala a persoanelor implicate in productia de "Pita de Pecica” stabilind, de asemenea, cursuri speciale;

e)promoveaza si organizeaza initiative de imbunatatire si consolidare a reputatiei imaginei "Pitei de Pecica" in vederea cresterii consumului acestui produs in Romania si in strainatate;

f)stabileste organismele corespunzatoare, alaturii de agentii, companii sau institutii care pot facilita in continuare realizarea obiectivelor asociatiei;

g)explica toate sarcinile si activitatile care pot fi atribuite de catre Comunitatea Europeana, de catre stat, sau Regiuni;

h)colaboreaza cu autoritatile de control desemnate si / sau aprobate de organismele private, care sunt dedicate pentru a se asigura ca produsul "Pita de Pecica DOP", indeplineste cerintele din caietul de sarcini, in conformitate cu Regulamentele CEE 2081/92, precum si cu orice dispozitii ulterioare de drept;

i)exercita toate actiunile, chiar si juridice, pentru a supraveghea productia si comertul "Pitei de Pecica”, pentru a apara numelui si marca produsului de abuzurile si neregulile din toata Romania si Europa, si care afecteaza in mod negativ interesele DOP,  si pentru a pretinde despagubiri pentru orice prejudiciu suferit.

 

TITLUL II - ZONA DE PRODUCTIE SI CARACTERISTICILE PAINII

 

Articolul 7

ZONA DE PRODUCTIE SI CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Zona de productie a painii “Pita de Pecica” este alcatuita din regiunea de campie a judetul ARAD  (situata pe partea dreapta a raului Mures). Zona de productie si caracteristicile produsului sunt definite in produs.

 

 

 

TITLUL III – FILIALELE LOCALE SI STRUCTURA PERIFERICA

 

Articolul 8

FLIALELE LOCALE

Filialele locale ale Asociatiei “Pita de Pecica” din regine a de Campie a Judetului Arad sunt reglementate prin articolele ulterioare, care se refera la proceduri si asociatii.

 

Articolul 8

STRUCTURA PERIFERICA

Consiliul de administratie al asociatiei poate stabilii, modifica sau elimina structurile periferice, sucursalele, agentiile si birourile reprezentative atat din tara cat si din strainatate.

 

 

 

TITLUL IV – RECUNOASTERE PRODUSULUI

 

Articolul 9

RECUNOASTEREA PRODUSULUI

Originea painii "Pita de Pecica”, precum si detalii privind masura prin care denumirea a fost recunoscuta, va rezulta din etichetele specifice si semnele care apar pe formulare, in conformitate cu normele de etichetare si care fac parte din caietul de sarcini depus.

 

Articolul 10

CONTROLUL MARCILOR

Asociatia este proprietarul si detinatorul unic al marcilor din articolul precedent si al oricarei marci care va fi inregistrata in viitor si care poate fi aplicata pe painea "Pita de Pecica".

 

Articolul 11

INTERDICTIE DE UTILIZARE A MARCII “PITA DE PECICA”

Este interzisa utilizarea marcii “PITA DE PECICA DOP” de orice producator asociat in alt mod decat cel autorizat de asociatie.

Este interzis ca asociatii sa faca uz de numele asociatiei, fara permisiunea scrisa a consiliului de administratie, sa tipareasca materiale de orice tip sau sa faca orice reproducere al marcilor comerciale si marci asociatiei “Pita de Pecica”.

Marca poate fi aplicată pe ambalajul "Painii de Pecica", doar avand caracteristicile specificate in caietul de sarcini de productie si controlate de catre organismul de inspectie autorizat sa acorde licentata de produs traditional si protejat.

Este interzisa în mod expres de a utiliza in orice fel, indiferent daca in Romania sau strainante, marca sau alte semne distinctive, traduceri, dialecte, abrevieri si care sa fie confundate cu marca “Pita de Pecica DOP”.

 

TITLUL V - CONEXE

 

Art. 12

CONEXE

Au dreptul de a fi admisi in asociatie urmatorii actori din lantul painii "Pita de Pecica”:

a)agricultorii care cultiva grau destinat productiei de paine “Pita de Pecica” si care au suprafetele de teren situate in zona de productie a painii DOP “Pita de Pecica”.

b)producatorii de faina de grau destinat producerii painii “Pita de Pecica” ale caror intreprinderi de morarit se afla in intregime in zona de de productie si poseda certificatul de conformitate eliberat de organismul de control sau de alt organism, autoritate competent;

c)producatorii de paine  DOP “Pita de Pecica” ale caror brutarii si intreprinderi de panificatie sint situate in interiorul zonei de productie si poseda  certificatului de conformitate emis de inspectie, sau de catre un alt organism, responsabil.

Toate filialele asociatie trebuie sa demonstreze ca au disponibilitatea  de a supune produsului la verificari de catre organismul de control, sau de alt organism competent.

 

Articolul 13

CERERE DE ADMITERE

Cererea de admitere in asociatie trebuie prezenta in scris la filiala corespunzatoare din teritoriu.

Cererea de admitere trebuie sa cuprinda:

a)indicatie firmei individuale sau denumirea comerciala, forma juridica a societatii, sediul companiei, identitatea proprietarul sau sau a reprezentantul legal cu drept de semnatura, natura si caracteristicile activitatii. In cazul in care cererea este facuta de catre o firma sau persoana juridica, trebuie sa fie insotita de o copie legalizata a actului constitutive, al statutului si al consiliului administrativ care a aprobat cererea de admitere;

b)o declaratie ca solicitantul a revizuit si are deplina cunostinta de statut, de caietului de sarcini si de regulile asociatiei si este de acord sa respecte toate obligatiile si deciziile luate in cadrul asociatiei;

c)o indicatie a categoriei profesionale din care (agricultor, morar, brutar), in conformitate cu prevederile articolul 12 din prezentul statut;.

Fiecare membru va face parte din sectiunea de productie corespunzatoare filiallei locale pe teritoriul careia isi are unitatea de productie.

 Consiliul de administratie, dupa ascultarea avizul Competentei agricole judetene, va admite sa va respinge cererea de admitere.

Persoanele juridice sunt reprezentate in sectiuni si admise in asociatie de catre  reprezentantul legal cu drept de semnatura.

Calitatea de membru in asociatie devine efectiva odata cu plata drepturilor banesti (taxe, cotizatie).

Nu pot fi admisi in asociatie cei care sunt in stare de faliment sau face obiectul unor proceduri de insolventa si firme ale caror interese intra in conflict cu asociatia.

Minorii si persoanele in incapacitate vor fi reprezentati in asociatie de persoane autorizate cerute de lege.

 

 

Articolul 14

OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATI

Membrii asociatiei au obligatia:

a)sa respecte statutul, regulamentele de productie, reglementarile emise de catre asociatie;

b)sa respecte deciziile luate de catre organele de conducere;

c)sa plateasca taxe si contributii asociatiei stabilite in conformitate cu prezentul Statut;

d)sa furnizeze orice asistenta necesara pentru a se realiza scopul si obiectivele propuse in cadrul asociatiei;

e)sa se abtina de la orice comportament incompatibil cu existenta, disciplina si activitatile asociatiei;

f)sa permita orice forma de control necesara pentru punerea in aplicare a obiectul si scopul asociatiei si / sau in scopul de a determina indeplinirea exacta a obligatiilor lor;

g)sa se prezinte la activitatile de monitorizare intreprinse in conformitate cu dispoziţiile Regulamentelor CEE 2081 sau sa respecte cel putin caietului de sarcini al painii "Pita de Pecica", care beneficiaza de denumire de origine protejata.

Cladirile unitatilor de productie pentru producerea painii “Pita de Pecica” vor fi amenajate in asa fel incat sa permita organelor de conducere ale asociatiei sa controleze intregul proces de productie.

 

Articolul 15

DREPTURILE CONEXE

Membrii asociatie au dreptul:

a)de a participa la activitatile sociale ale asociatie, de a utilize programele dezvoltate de asociatie si de a-si exprima votul in adunarile sectionale in conformitate cu articolele … din statut;

b)de a utiliza, cu aprobarea asociatiei, dispoziţiile prezentului statut, normele de productie, regulamentul de promovare, specificatiile produsului adoptate de catre asociatie si relatiile de productie din cadrul producererii painii DOP “Pita de Pecica”;

c)sa beneficieze de asistenta din partea asociatiei in toate problemele prevazute de prezentul statut.

Fiecare unitate de productie (brutarie) care vizeaza producerea painii “Pita de Pecica” are drept de proprietate asupra marcii acestui produs.

 

Articolul 16

RETRAGEREA, EXCLUDEREA

Este posibila retragerea din asociatie doar dupa o perioada de doi ani de la data de admitere, cu exceptia celor prevazute la alineatele urmatoare.

Retragere poate fi exercitat printr-o notificare care urmeaza sa fie trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire adresata preşedintelui, la sediul social din asociatie, cu cel putin trei luni inainte de terminarea celui de al doilea an.

 Rezilierea si retragerea intra in vigoare la 31 decembrie a anului in care retragerea sa produs.

Un asociat poate fi exclus din asociatie in cazurile in care:

a)comite incalcari grave sau incalcari de statut sau regulament, in special atunci cand, prin comportamentul sau, afecteaza in mod negativ activitatea si prestigiul asociatiei.

b)este neplatita mai mult de sase luni cota contributiilor  catre asociatie;

c)este declarat in stare de faliment sau face obiectul unor proceduri de insolventa.

Deciziei de excludere poate fi atacata in termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicarii ei.

Membru demisionat, retrase sau exclus nu are dreptul la o rambursare de taxe.

 

 

 

Model intocmit de: Mircea Suhoverschi

Camera Agricola Locala Pecica, judetul Arad

Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Mobil: 0749 557 152

 

 Cautare